Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán činnosti a plán práce MěR ČRS v Ostravě na rok 2014

11. 8. 2014

  

Plán činnosti a plán práce MěR ČRS v Ostravě na rok 2014
 V roce 2014 budeme pokračovat v naplňování projektu „Volgograd v Ostravě“ v úzké součinnosti s Ostravským ruským domem, v součinnosti s Krajskou radou ČRS MS kraje a dalšími partnery. Hlavními motivy roku budou jak 70. výročí prolomení blokády Leningradu, 70. výročí SNP i 90. výročí od zahájení příprav k ustavení naší společenské organizace. Na tato témata budeme organizovat i besedy v odbočkách a klubech ČRS ve městě i v dalších místech.
Dále využijeme našich aktivit na tradiční akce, kterými budou koncerty s besedami na počest výročí Stalingradské bitvy, účast na pietních aktech a koncert na počest 69. výročí osvobození Ostravy Rudou armádou, a postupná příprava zájezdu do družebního města Volgogradu, na počest 70. výročí Dne vítězství v květnu roku 2015 v součinnosti s Volgogradskou asociací mezinárodní spolupráce, CK Nikolas Tours a s podporou statutárního města Ostrava. Budeme pokračovat v naplňování dohody s VAMS jak zvaním, přijímání a organizováním besed s Volgogradskými aktivisty, kteří budou do našeho města přijíždět, tak i vystoupení kulturních a sportovních a mládežnických kolektivů
Podpoříme 48. ročník soutěže Puškinův památník v březnu a vítězům nabídneme účast v zájezdu do Volgogradu 2015 za sníženou studentskou cenu.
Společně se z. s. Ostravský ruský dům budeme organizovat literární pořady ve společenském sále Knihovny města Ostravy k: 200. výročí narození Michaila. J. Lermontova, 215. výročí narození Alexandra Sergejeviče
Puškina a 90. výročí narození Bulata Okudžavy.
V    měsíci červnu se budeme podílet na kulturně společenských akcí v rámci Dnů ruské kultury v Ostravě, organizované honorárním konzulem Ruska
v Ostravě a dalšími spoluorganizátory.
Připravíme další tradiční koncert v zámku v Ostravě Porubě, kde pozveme přední umělce z Ruska i z České republiky a dáme možnost vystoupení mladých a talentovaných umělců z Ostravy i dalších míst ČR.
Budeme i nadále spolupracovat s dalšími občanskými sdruženími, především ČSBS, Čs. obce legionářské, KČP, LKŽ, Klubu ANTIFA a dalšími z.s., kdy využijeme možnosti účasti na jimi organizovaných akcí. Využijeme opět podpory Statutárního města Ostravy a dalších sponzorů, budeme zvát jejich zástupce na setkání i organizovat přijetí skupin a kulturních kolektivů na Ostravské radnici i na naše hlavní akce.
Ve spolupráci s Honorárním i Generálním konzulátem Ruska v Ostravě a v Brně připravíme společné akce k významným výročím, spolupracovat budeme při vyřizování vízových otázek pro účastníky zájezdu do Ruska a budeme zvát jejich představitele na všechny naše kulturně-společenské akce.
Nabídneme zájemcům účast na zájezdu do Běloruska, který zorganizují naši partneři z KR ČRS v Pardubicích a Hradci Králové v první polovině července 2014.
O pořádáních, výše uvedených akcí budeme naše členy a příznivce informovat jak osobně, tak prostřednictvím naší internetové stránky a využijeme hromadné sdělovací prostředky, Haló noviny a využijeme e-mailů i dalších možností.
V    průběhu roku 2014 nadále zaměříme svoji pozornost na podporu a pomoc v činnosti odboček a Klubu ČRS v Ostravě, Krnově, Jistebníku a v Bruntále. Na jejich besedy a setkání budeme delegovat zástupce MěR ČRS.
Nejlepším členům ČRS a jubilantům připravíme děkovné dopisy, ČU a pamětní plakety na počest 70. výr. SB s poděkování za vykonanou práci.
K předání ocenění využijeme opět naše akce, koncerty a besedy.
Pravidelně v průběhu celého roku budou předávány informace o jednáních a závěrech vyšších svazových orgánů, Krajské a České rady ČRS.
K ekonomickému zabezpečení naší činnosti nepolevíme v hledání dalších možností financování nákladů akcí, oslovíme další sponzory a zpracujeme požadavky na granty pro rok 2015. Pokud obdržíme příspěvky na akce v letošním roce, účelně je využijeme. Součástí financování jednotlivých akcí a činnosti bude i dobrovolný příspěvek od jejich účastníků.
 
Termínový plán práce MěR ČRS v Ostravě na rok 2014:
15. ledna - schválení plánu práce a činnosti a rozpočtu na rok 201
                  - příprava besedy na počest 70. výročí prolomení leningradské blokády a 71.                           výročí Stalingradské bitvy v sále BKK
                   - organizační: informace o pobytu skupiny VAMS
                   - podíl na organizaci JOLKY
18.   ledna - ruská JOLKA v BKK - sobota od 11 hodin
31. ledna - od 16.00 hodin koncert s besedou na počest 70. výročí prolomení                                           leningradské blokády 71. výr. Stal. bitvy
19.   února - zhodnocení koncertu v BKK
                    - projednání podílu na akcích k 69. výročí osvobození města Ostravy RA
                             -  podíl na 48. ročníku soutěže „Puškinův památník“ datum konání bude                                     upřesněn. Akce se uskuteční v Bohumíně
                               -  příprava akcí k oslavám MDŽ a besed k výše uvedeným
                    -  organizační: - stav připravenosti zájezdu do Volgogradu
        19. března  - porada předsedů odboček a Klubu ČRS,
                        -  příprava akcí a besed k osvobození města
                         - organizační: - příprava koncertu k 69. výročí osvobození
        4. dubna   - regionální kolo soutěže „Puškinův památník“ v Bohumíně
       16. dubna   - informace o výsledcích soutěže „Puškinův památník“
                       - schválení TOZ slavnostních akcí k 69. Výročí osvobození
                       - organizační: - účast na pietním aktu ve Velké Polomi
      30. dubna – pietní akty, koncert v zámku Statise Prusalise v 16.00 hodin
       1. května – účast na oslavách Svátku práce v zámku v Porubě
      14. května- zhodnocení akcí k 69. Výročí osvobození Ostravy RA
                       - organizační: - podíl na akcích ke Dnům kultury Ruska v Ostravě
      18. června - příprava na letní aktivity,
                         - organizační: - koncem srpna účast na tradičním setkání Čechů a Slováků
                            ve Frýdlantě nad Ostravicí
                     - účast v zájezdu na Slovensko v rámci oslav 70. výročí SNP
      27. srpna - vyhodnocení letních aktivit
                     - upřesnění programu na 2. pololetí, příprava besed
                     - organizační - informace o přípravě pracovního zájezdu do Volgogradu
      17. září    - příprava koncertu v zámku v Porubě
                     - informace o pobytu skupiny VAMS
                     - organizační
      15. října   - příprava podkladů k požadavkům na Granty v roce 2015
                     - stav připravenosti Slavnostního koncertu
                     - organizační
       8. listopadu – Slavnostní koncert v zámku Poruba
      12. listopadu – vyhodnocení koncertu, vč. Vyúčtování
                     - organizační
      10. prosince - vyhodnocení plánu práce a činnosti za rok 2014
                     - návrh úkolů a programu na rok 2015
                                - organizační: příprava rozpočtu na rok 2015
                                  
    Jednání MěR ČRS se budou konat zpravidla od 14,00 hodin v zasedací místnosti MěV KSČM na naší kontaktní adrese. Do programu budou podle potřeby doplňovány aktuální úkoly a informace z jednání KR, W a ČR ČRS. V každém pololetí budou na jedno jednání přizváni předsedové odboček ČRS, 
 zástupci z.s. ORD, popř. další hosté.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář