Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán činnosti a plán práce MěR ČRS v Ostravě na rok 2015

16. 1. 2015

Plán činnosti a plán práce MěR ČRS v Ostravě na rok 2015

 

V roce 2015 naplníme projekt „Volgograd v Ostravě“ v úzké součinnosti s Ostravským ruským domem, v součinnosti s Krajskou radou  ČRS MS kraje a dalšími partnery. Hlavními motivy roku budou jak oslavy 70. výročí osvobození Československa v Ostravě Rudou armádou a oslavy Dne vítězství ve Volgogradu.

Na tato témata budeme organizovat i besedy v odbočkách a klubech ČRS ve městě i v dalších místech. Rovněž si připomeneme 90. Výročí založení Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem

Dále využijeme našich aktivit na tradiční akce, kterými budou koncerty s besedami na počest 72. výročí Stalingradské bitvy, účast na pietních aktech a koncert na počest 70. výročí osvobození Ostravy Rudou armádou, a realizace zájezdu do družebního města Volgogradu, součinnosti s Volgogradskou asociací mezinárodní spolupráce, CK Nikolas Tours a s podporou statutárního města Ostrava. Budeme pokračovat v naplňování dohody s VAMS jak zvaním, přijímání a organizováním besed s Volgogradskými aktivisty, kteří budou do našeho města přijíždět, tak i vystoupení kulturních a sportovních a mládežnických kolektivů

Podpoříme 49. ročník soutěže Puškinův památník ve spolupráci s ČAR, pobočkou na Ostravské universitě v březnu a vítězům nabídneme vystoupení na našich koncertech, zvláště pak v listopadu na 2. ročníku Ruské a sovětské písně v zámku Statise Prusalise.

Společně se z. s. Ostravský ruský dům budeme organizovat literární pořady ve společenském sále Knihovny města Ostravy k výročím narození ruských umělců, spisovatelů a básníků v Knihovně města Ostravy.

V měsíci červnu se budeme podílet na kulturně společenských akcí v rámci Dnů Ruska v Ostravě, organizované honorárním konzulem Ruska v Ostravě a dalšími spoluorganizátory.

Připravíme další tradiční koncert v zámku v Ostravě Porubě, kde pozveme přední umělce z Ruska i z České republiky a dáme možnost vystoupení mladých a talentovaných umělců z Ostravy i dalších míst ČR.

Budeme i nadále spolupracovat s dalšími občanskými sdruženími, především ČSBS, Čs. obce legionářské, KČP, LKŽ, Klubu ANTIFA a dalšími z.s., kdy využijeme možnosti účasti na jimi organizovaných akcí. Využijeme opět podpory Statutárního města Ostravy a dalších sponzorů, budeme zvát jejich zástupce na setkání i organizovat přijetí skupin a kulturních kolektivů na Ostravské radnici i na naše hlavní akce.

Ve spolupráci s Honorárním i Generálním konzulátem Ruska v Ostravě a v Brně připravíme společné akce k významným výročím, spolupracovat budeme při vyřizování vízových otázek pro účastníky zájezdu do Ruska a budeme zvát jejich představitele na všechny naše kulturně-společenské akce.

O pořádáních, výše uvedených akcí budeme naše členy a příznivce informovat jak osobně, tak prostřednictvím naší internetové stránky a využijeme hromadné sdělovací prostředky, Haló noviny a využijeme e-mailů i dalších možností.

V průběhu roku 2015 nadále zaměříme svoji pozornost na podporu a pomoc v činnosti odboček a Klubu ČRS v Ostravě, Krnově a v Bruntále. Na jejich besedy

a setkání budeme delegovat zástupce MěR ČRS. Nejlepším členům ČRS a jubilantům připravíme děkovné dopisy, ČU a pamětní plakety na počest 70. výročí osvobození s poděkování za vykonanou práci. K předání ocenění využijeme opět naše akce, koncerty a besedy. Ke své činnosti využijeme měsíčník Slovanská vzájemnost, jehož 7 výtisků pravidelně odebíráme formou předplatného.

Pravidelně v průběhu celého roku budou předávány informace o jednáních a závěrech vyšších svazových orgánů, Krajské a České rady ČRS.

K ekonomickému zabezpečení naší činnosti nepolevíme v hledání dalších možností financování nákladů akcí, oslovíme další sponzory a zpracujeme požadavky na granty pro rok 2016. Pokud obdržíme příspěvky na akce v letošním roce, účelně je využijeme. Součástí financování jednotlivých akcí a činnosti bude i dobrovolný příspěvek od jejich účastníků.

 

Termínový plán práce MěR ČRS v Ostravě na rok 2015:

 

      10. ledna  - ruská JOLKA v BKK – sobota od 12 hodin

14. ledna   - schválení plánu práce a činnosti a rozpočtu na rok 2015

                  - příprava besedy na počest 72. výročí Stalingradské bitvy v sále BKK

                       - organizační: - informace o podílu na organizaci JOLKY

    2. února   - od 16.00 hodin koncert s besedou na počest 72. výročí Stal. bitvy

    18. února  - zhodnocení koncertu v BKK

                     - projednání podílu na akcích k 70. výročí osvobození

                       města Ostravy RA

                     - podíl na 49. ročníku soutěže „Puškinův památník“

                     - datum konání bude upřesněn. Akce se uskuteční v Bohumíně

                     - příprava akcí k oslavám MDŽ a besed k výše uvedeným výročím

                    - organizační: – stav připravenosti zájezdu do Volgogradu

  18. března  - porada předsedů odboček a Klubu ČRS,

                    - příprava akcí a besed k osvobození města

                    - organizační:  - příprava koncertu k 70. výročí osvobození

  duben    - regionální kolo soutěže Puškinův památník v Bohumíně (datum

                      upřesníme)

 15. dubna   - informace o výsledcích soutěže Puškinův památník

                    - schválení TOZ slavnostních akcí k 70. výročí osvobození

                    - organizační: - účast na pietním aktu ve Velké Polomi

 30. dubna   - pietní akty, koncert v k 70. výročí osvobození, v 16 hodin – místo a čas

                      upřesníme společně na našem podílu v případě účasti kulturních

                       souborů z Volgogradu

   1. května   - účast na oslavách Svátku práce v zámku v Porubě

   4. května  - odjezd do Volgogradu k oslavám 70. výročí Dne vítězství

20. května   - zhodnocení akcí k 70. výročí osvobození Ostravy RA a zájezdu do

                      Volgogradu 

                    - organizační: - podíl na akcích ke Dnů Ruska v Ostravě                                             

 17. června  - příprava na letní aktivity,

                    - organizační:

                     - koncem srpna účast na tradičním setkání Čechů a Slováků ve

                     Frýdlantě n/O

                    - účast v zájezdu na Slovensko v rámci oslav 71. výročí SNP

 26. srpna   - vyhodnocení letních aktivit, 

                   - upřesnění programu na 2. pololetí, příprava besed

                   - organizační –

  16. září    - příprava koncertu v zámku v Porubě, 2. Ročník Ruské a sovětské písně

                  - informace o pobytu skupiny VAMS

                  - organizační – beseda na počest 90. Výročí založení Společnosti pro

                                          hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem

                                        - možnost účasti na vystoupení Alexandrovců v Ostravě

 14. října   - příprava podkladů k požadavkům na Granty v roce 2016           

                  - stav připravenosti Slavnostního koncertu

                  - organizační

 6. listopadu - Slavnostní koncert v zámku Poruba

18. listopadu  - vyhodnocení koncertu, vč. vyúčtování                    

                       - organizační

9. prosince   - vyhodnocení plánu práce a činnosti za rok 2015

                       - návrh úkolů a programu na rok 2016

                       - organizační: příprava rozpočtu na rok 2016                   

 

 Jednání MěR ČRS se budou konat zpravidla od 14,00 hodin v zasedací

místnosti MěV KSČM na naší kontaktní adrese. Do programu budou podle potřeby doplňovány aktuální úkoly a informace z jednání KR, VV a ČR ČRS.

V každém pololetí budou na jedno jednání přizváni předsedové odboček ČRS,

zástupci z.s. ORD, popř. další hosté.

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář