Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝZVA K MLÁDEŽI

18. 12. 2016

VÝZVA K MLÁDEŽI

Ve dnech 29. a 30. října 2016 se uskutečnila II. celostátní konference k regionálním dějinám, kterou připravila Sek­ce regionálních dějin Klubu společenských věd.

Její významnou součástí byla problematika vlivu regio­nálních dějin na výchovu mladé generace. Potvrdila, že se v naší společnosti množí falzifikace dějinných událostí, zejména ve školách, a to na všech stupních. Soustavně dochází k ha­nobení, znevažování práce a životů poctivých občanů, kteří přispívali k budování sociálně spravedlivé společnosti.

Zásadní a významná fakta v životě naší společností jsou zamlčována nebo alespoň hrubě zkreslována, postrádají objektivní historický vý­klad. Především jde o prezentaci stavu našeho hospodářství.

Proč nikdo nepřizná, že v průběhu posledních 25 let bylo přes dvě třetiny našich průmyslových podniků zcela zlikvidováno a zbytek byl z hlediska pracovních příležitostí brutálně zredukován? Proč nikdo ne­přizná, že torzo naší průmyslové základny je z 65 % v rukou zahranič­ních majitelů?

Kam takový stav vede, se přesvědčujeme prakticky na každém kroku. Jako příklad z poslední doby uveďme problémy s budovou hlavního ná­draží v Praze nebo rostoucí cenu vody.

Zjednání konference vyplynulo, že současná generace občanů bude, vám mladým, předávat náš stát ve stavu podstatně horším, než tuto zem přebírala. Náš stát je zadlužen a průmyslová i zemědělská výroba téměř zlikvidována. Dostali jsme se na úroveň bývalých koloniálních států. Ptejte se, kdo je za tento stav zodpovědný.

Nebuďte lhostejní ke své budoucnosti. Požadujte, aby i pro vás byl zajištěn plnohodnotný a důstojný život ve srovnání s občany ostatních průmyslově vyspělých států. Nenechte se klamat. Nedejte na nesplni­telné sliby. Jde o váš život i o život vašich dětí. Žádná vláda po roce 1989 nedostala právo předávat zemi ve stavu horším, než ji převzala.

Účastníci celostátní konference k regionálním dějinám, říjen 2016

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář