Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovika ÚV KSČM

27. 8. 2018

H – systém

Dlouho očekávaný rozsudek Nejvyššího soudu ve věci vystěhování obyvatel domů a bytů družstva Svatopluk, který řešil krizi způsobenou trestnou činností odpovědných osob společnosti H-systém, je velmi špatnou zprávou pro princip právního státu v naší zemi. Zvítězil úřad (konkursní správce) nad občany, kteří se vlastními prostředky a silami zasloužili o dostavbu svého bydlení. S takovým rozhodnutím nelze souhlasit. Očekáváme, že dotčení občané a jejich právní zástupce v nejkratší možné době podají ústavní stížnost s žádostí o odklad vykonatelného rozhodnutí a využijí i další možnosti, včetně případných příštích kroků - žaloby u Evropského soudu pro lidská práva, s důrazem na princip spravedlivého procesu.

 

Zahraniční mise - Afghánistán

KSČM vyslovuje hlubokou lítost nad třemi mladými životy, které se staly zbytečně obětí  sebevražedného atentátu v Afghánistánu - provincii Bagrám, a rodinám pozůstalých vyjadřuje hlubokou soustrast.

KSČM je přesvědčena, že ke  smrti tří mladých vojáků  nemuselo dojít. Terorismus je dnes  velice vážnou hrozbou, se kterou je nutné bojovat.  Zřetelně se ukazuje, jak  ve světě narůstají stále více nesmyslné války a násilí, které nejsou vedeny v zájmu nastolení důstojných podmínek pro život lidí v míru. Kapitalistické velmoci  USA, Francie, Velká Británie ve snaze přerozdělit si svá světová panství  vytvářely a podporovaly vznik terorismu proti legitimním vládám v jiných zemích. Když se tento terorismus obrátí proti nim, nejsou schopny mu čelit.

Na základě toho KSČM žádá bez výhrad zastavení účasti České republiky v zahraničních vojenských misích bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, odmítá agresivní politiku USA a požaduje přehodnocení světového bezpečnostního systému, včetně otázky setrvání České republiky v NATO. Za rozpoutání  dnešní občanské války v Afghánistánu nesou největší odpovědnost právě Spojené státy americké. 

 

Církevní restituce

KSČM je proti nehoráznému daru církvím, lživě nazývanému restituce, přinejmenším požadujeme církevní restituce zdanit a urychlit odluku církví od státu. První zářijový týden se Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny vrátí k projednávání návrhu zákona poslanců KSČM o zdanění finančních náhrad církvím a náboženským společnostem. Nelze však předvídat konečný výsledek projednávání tohoto návrhu zákona v tomto výboru.

 

Odvolání vedení ČD

Den po toleranci KSČM k vyslovení důvěry menšinové vládě přišel ministr dopravy Ťok s vyhlášením o odvolání vedení ČD a.s. KSČM považuje tento záměr ministra dopravy za vážné ohrožení existence národního dopravce. Ve zdůvodnění uvedl, že hlavním důvodem je liknavý přístup vedení ČD a.s. k liberalizaci železniční dopravy v České republice. Přesněji k privatizaci výkonů na lukrativních tratích soukromými dopravci nebo společnostmi. Přitom v poslední novele drážního zákona úmyslně zapomněl zapracovat povinnost členského státu EU danou 4. železničním balíčkem, která spočívá v povinnosti ministerstva dopravy připravit Plán liberalizace železniční dopravy v České republice (tzn. stanovit objektivní pravidla pro liberalizaci). 

Skandální je také vyjádření ministra dopravy pro média, že čekal na pevný mandát, aby mohl tento krok provést. To potvrzuje, že se jedná o dlouhodobý záměr, který jde na ruku soukromým dopravcům a odpovídá zadání premiéra. Veřejné oznámení ministra dopravy o odvolání vedení ČD a.s. bez projednání ve vládě a v řídícím výboru ČD a.s. složeném ze zástupců ministerstev je pravděpodobně posledním krokem k ekonomické likvidaci státního železničního dopravce.  Výměna vedení ČD je privatizační destabilizací podniku se 17.000 zaměstnanci. Předseda vlády Babiš si musí být vědom, že rozhodnutí Ťoka vyvolá bouři odporu nejen u zástupců zaměstnanců, ale i u odborné veřejnosti.

KSČM bude chránit současného národního státního železničního dopravce a zaměstnance Českých drah.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář