Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 1/4/2020

22. 4. 2020

Usnesení  1/4/2020 z hlasování per rollam VV KV KSČM Olomouc dne 5. 4. 2020

 

VV KV KSČM Olomouc vyzývá předsedu ÚV KSČM soudruha Vojtěcha Filipa a jeho prostřednictvím vedení ÚV KSČM o zahájení rázných politických jednání k zajištění nápravy kroků Rady Městské části Praha 6 v souvislosti s odstraněním sochy maršála Koněva z památkové zóny na náměstí Interbrigadistů v Praze 6.

 

1. VV KV KSČM Olomouc vyzývá vedení ÚV KSČM k ráznému jednání s předsedou vlády ČR Andrejem Babišem a ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem s cílem navrátit sochu na původní místo a        zaslání omluvy velvyslanectví Ruské federace v Praze a rodině maršála Koněva. Souhlas s porušováním zákona 20/1987 Sb. či alibistická prohlášení ze strany vlády ČR brát jako konec tolerance vlády ČR z důvodu podpory nezákonných kroků.

 

2. VV KV KSČM Olomouc vyzývá vedení KSČM o doporučení Poslaneckému klubu KSČM v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR podniknout patřičné kroky k nápravě porušení zákona při odstranění sochy maršála Koněva a předložit usnesení, které odsuzuje svévolné jednání vedení Městské části Praha 6.

 

 

Zdůvodnění:

KV KSČM a všechny okresní organizace KSČM v Olomouckém kraji přivítaly výzvu vedení ÚV KSČM formou aktivity členů KSČM a sympatizujících písemnými stanovisky k vedení Městské části Praha 6 vyjadřovat se k odstranění sochy maršála Koněva a vyžadovat písemné zdůvodnění těchto kroků včetně nošení červených roušek jako protest proti krokům Městské části Praha 6. Tato výzva byla postoupena široké stranické i nestranické veřejnosti. Přesto si však myslíme, že mnohem účinnější dopad do veřejnost, jejíž velmi významná část nesouhlasí s postupem vedení Městské části Praha 6, bude mít nesmlouvavý postoj vedení ÚV KSČM a Poslaneckého klubu KSČM v Poslanecké sněmovně PČR k postoji vlády ČR. Tento postoj povede ke zvýšení prestiže KSČM mezi občany.

 

Jsme přesvědčeni, že vedení ÚV KSČM je seznámeno s právními aspekty, které nás vedou k přijetí tohoto usnesení, přesto si dovolujeme shrnout:

 

Náměstí Interbrigadistů je podle katastru nemovitostí v obci Praha (554782), v katastrálním území Bubeneč (730106), s výměrou 6.909 m2, LV (list vlastnictví) č. 877, parcelní číslo2145/7, v majetku Hlavního města Prahy, ve svěřené péči Městské části Praha 6, a podle katastru nemovitostí je vedeno jako zeleň-ostatní plocha, jako památková zóna, jako pozemek v památkové zóně, jako památkově chráněné území (v katastru nemovitostí).

Obdobně socha-památník Koněva, která na tomto pozemku stojí, je jako stavba vedena pod parcelním číslem 2145/5 se stejnými vlastnickými parametry a stejnou památkovou ochranou, tedy jako stavba v památkové zóně (katastru nemovitostí).

Starosta městské části nemůže rozhodnout o odstranění sochy. Takto rozhodnout nemůže ani vedení radnice (Rada) a ani Zastupitelstvo městské části, protože jde o památkovou zónu a pomník požívá památkovou ochranu v památkové zóně. Stačí nahlédnout do zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, který jednoznačně určuje, že stavba v památkové zóně je chráněna a její odstranění je možné jen na základě závazného stanoviska po projednání s ministerstvem kultury, schválení krajským úřadem a úřadem územního plánování.

 

Na základě těchto skutečností je na zvážení, zda KSČM má podat trestní oznámení na starostu Městské části Praha 6, členy Rady, pro zneužití pravomoci veřejného činitele či vědomé poškození věci památkově chráněné stavby.

 

Hlasování bylo provedeno per rollam s tímto výsledkem:

 

Členové VV KV KSČM Olomouc:

Josef Nekl – předseda                                    ano

Ludvík Šulda – místopředseda             ano

Miroslav Marek - člen                             ano

Jaroslav Opršal – člen                                     ano

Jolana Rippelová – členka                    ano

Věra Vránová – členka                          ano

Jiří Zíma – člen                                        ano

 

 

Usnesení  2/4/2020 z hlasování per rollam VV KV KSČM Olomouc dne 5. 4. 2020

 

1. Na základě doporučení členů Základních organizací KSČM, sympatizujících a voličů KSČM, která vycházejí z nálad veřejnosti, vyzývá VV KV KSČM Olomouc vedení ÚV KSČM, aby doporučilo Poslaneckému klubu KSČM Poslanecké sněmovny PČR, uvolněným členům zastupitelstev měst a krajů zvolených za KSČM,

aby za dobu od března 2020 po dobu trvání nouzového stavu, nebo po dobu 3 měsíců (do května 2020), pokud bude nouzový stav zrušen dříve, se dobrovolně vzdali 20 % svého čistého platu ve prospěch zabezpečení humanitární a sociální pomoci občanům, kteří jsou nebo byli zasaženi důsledky nouzového stavu v ČR.  Tyto prostředky převedli na transparentní účet KSČM. Z něho pak tyto finanční prostředky budou převedeny na vybraný účet pomoci těmto občanům. V rámci zasedání Poslanecké sněmovny dne 7. 4. 2020 pak ukládá PK KSČM seznámit Poslaneckou sněmovnu s usnesením VV ÚV KSČM a Poslaneckého klubu KSČM v PS PČR.

Zároveň navrhnout takové usnesení pro jednání Poslanecké sněmovny a zároveň doporučit takový návrh i vedení ostatních parlamentních stran.

Zdůvodnění:

Řada občanů, kteří jsou postiženi nařízeními, vyplývajícími z nouzového stavu se dostává do tíživé ekonomické situace. Pokud nedostali výpověď ze zaměstnání, jsou doma na 80% či 60 % svého měsíčního příjmu. Některé OSVČ mohou žádat o 25.000 státní pomoc.

Možné ekonomické výsledky z PS: 15.000 x 3 x 13 = 585.000,-- Kč

Celá sněmovna: 15.000 x 3 x 200 = 9.000.000,-- Kč  

Z názoru nejen komunistů, ale s námi sympatizujícími občany vyplývá, že tato iniciativa by vedla ke značnému růstu prestiže KSČM mezi obyvatelstvem, což se může v budoucnu projevit i ve výsledcích voleb.

 

Hlasování bylo provedeno per rollam s tímto výsledkem:

Členové VV KV KSČM Olomouc:

Josef Nekl – předseda                                    ano

Ludvík Šulda – místopředseda             ano

Miroslav Marek - člen                             ano

Jaroslav Opršal – člen                                     ano

Jolana Rippelová – členka                    ano

Věra Vránová – členka                          ano

Jiří Zíma – člen                                        an

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář